arminaco.ir

 

 

سؤال و جوابهای متداول

 

 چگونه می‌توان نسخه نمایشی نرم‌افزارها را مشاهده کرد ؟
  
 آیا نرم‌افزارها پشتیبانی پس از فروش دارند و در اینصورت پشتیبانی به چه شکل صورت می پذیرد ؟
  
 آیا نسخه های جدید در اختیار مشتری قرار می‌گیرد و کلا نحوه به روز آوری نرم‌افزار به چه شکل می‌باشد ؟
  
 برای خرید نرم‌افزارها چه کارهایی باید انجام شود ؟
  

 به دلیل اینکه محیط اینترنت امنیت بالایی ندارد و از طرف دیگر بعد مسافت مشکلاتی را ایجاد می‌نماید چگونه می‌توان اعتماد نموده و نرم‌افزار را خریداری نمود و ضمنا انصراف از خرید به چه شکل می‌باشد ؟

  
 آیا می‌توان بسته به نیاز خود، امکانات خاصی به نرم‌افزارها اضافه کرد و یا تغییراتی در آنها داد ؟
  
 آیا امکان تغییر زبان نرم‌افزارها برای استفاده در کشورهای دیگر وجود دارد ؟
  
 آیا می‌توان پیشنهاداتی راجع به نرم‌افزارها مطرح کرد ؟
  
 برای نمایش متون فارسی و فارسی سازی صحیح ویندوز بر طبق استاندارد چه کاری باید انجام داد ؟
  
 نرم افزارها بر روی چه ویندوزهایی قابل نصب هستند ؟
  
 قفل نرم افزارها به چه صورت می‌باشد و آیا از نظر زمانی محدود است ؟
  
 آیا می‌توان نرم افزارها را بر روی چند کامپیوتر نصب کرد ؟
  
 آیا می‌توان نرم افزارها را در چند پوشه مختلف در یک کامپیوتر نصب کرد ؟